ДУУРСАХ

1. Нэр нь алдарших, олноор магтан хэлэлцэх: алдар нь дуурсах (алдар нь түгэх), өнө мөнхөд дэлгэрэнгүй... (өнө мөнхөд бахдан хэлэлцэх) - Эх оронч баатруудын нэр түмэн олонд дуурсав. “Хөдөлмөр” сонин;


2. Яруу тунгалаг сонстох: эгшиглэн дуурсах (яруу тунгалгаар эгшиглэх, уянгалах) - Чихэнд минь хүний суут их хүчин чадлыг магтан дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг;

3. Дуурайн цуурай гарах: хангинан дуурсах (нимгэн хатуу төмөрлөгөөс цуурай дуу гарах).

алдар нь дуурсах

алдар нь түгэх

өнө мөнхөд дуурсах

өнө мөнхөд бахдан хэлэлцэх

эгшиглэн дуурсах

яруу тунгалгаар эгшиглэх, уянгалах

хангинан дуурсах

нимгэн хатуу төмөрлөгөөс цуурай дуу гарах