ДУУРСАГДАХ

Олны ам дамжин дуурьсах, алдар нэр нь олонд түгэх: нэр алдар нь дуурсагдах (нэр алдар нь түгэн дэлгэрэнгүй...

нэр алдар нь дуурьсагдах нэр алдар нь түгэн дэлгэрэх
даяар дуурьсагдах далай даян дархан аварга а. Даяар дуурьсагдах чимэгтэй далай даян дархан аварга; б. Алдар цол нь даяар түгэн дэлгэрэх их аварга