ДУУРСАЛ

1. Аясаас аяндаа үүссэн дуурсах ая, сонсголон: дуурслын хэмжээ [хөгжим] (дуугарц);


2. Нэр алдрын цуурайтал: алдрын дуурсал (алдрын түгэн цуурайтал).

дуурслын хэмжээ

дуугарц

алдрын дуурсал

алдрын түгэн цуурайтал