АЛДАЛ

1. Алдах үйлийн нэр, осол, эндэл, буруудал - Номнон зохиосон миний мэтийн алдал гэмийнх яавч бус, нойрмог мунхаг дэлгэрэнгүй... Ишсамбуу. Номгүй мунхгуудын голгүй гүжирдсэний гэм зоригийг дуудан шүүмжилсэн бичиг., гэм алдал [хоршоо] (алдаа дутагдал);


2. Алдсан, сарнисан юм;
3. [хуучирсан] Ял зэм - Эцэг минь тэр хоёр эмийн заргыг эс шүүж чадсаны тул хор идэж үхсэнд над алдал болов. дэлгэрэнгүй...