ДУГАН

Шашны сүм, шашны зан үйл, мөргөл ёслол үйлдэх сүм, хурал ном хурах газар: бурхны дуган (тусгай хурал дэлгэрэнгүй...

бурхны дуган тусгай хурал ном хурдаггүй зөвхөн бурхны ном судар, бар хэв хадгалдаг байр
дуган гэр гэр хэлбэртэй, бүс бүрээстэй хурлын сууц гэр
сүм дуган шашны хурал ном хурах газар, сүм хийд