ДИПЛОМ

1. Их, дээд сургууль төгссөн, мөн ямар нэг цол зэрэг хүртсэн хүнд олгох үнэмлэх: диплом авах (диплом дэлгэрэнгүй...


2. Шинжлэх ухааны нээлт, техникийн шинэ бүтээлийг зохих байгууллагаас баталгаажуулан олгох баримт, гэрчилгээ;
3. Аливаа уралдаан, тэмцээнд шалгарсан юм уу, өндөр үнэлэлт авсан хүнд олгох шагнал - Оны шилдэг үсчин, гоо засалч шалгаруулах тэмцээнд дэлгэрэнгүй... “Өдрийн сонин” сонин.

диплом авах диплом гардан авах
диплом хамгаалах зэрэг цол авахаар хийсэн тодорхой судалгааны бүтээлээ тухайн салбарын эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх
мэргэжлийн диплом мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ
улаан диплом онц сайн суралцсан хүнд олгох тусгай гэрчилгээ
ромбо диплом их, дээд сургууль төгссөнийг гэрчлэх үнэмлэх болон тэмдэг