ДИПЛОМАТ

1. Харь улстай харилцахын тулд юм уу, ямар нэг гэрээ хэлэлцээ хийхээр улсаа төлөөлсөн этгээд: дипломат дэлгэрэнгүй... (улсын албан ёсны элчин төлөөлөгч), дипломат харилцаа (улс төрийн харилцан итгэлцэл, албан харилцаа);


2. Бусадтай уян хатан чадварлаг ёсорхог харьцдаг зан: дипломат зантай (ёсорхог зантай) - Чи их дипломат зантай болжээ дээ гэж дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун;

3. Нэг улс нөгөө улстай харилцах гадаад бодлого: дипломат бодлого (гадаад улс оронтой харилцах улс төрийн бодлого), дипломат дэлгэрэнгүй... (улс төрийн гэрээ хэлэлцээрийн дагуу харилцах харилцаа) - Тэр үеийн английн дипломат харилцааны байдлаас маш болгоомжтойгоор хэвлэлд цухас дурдсан. Б.Ринчен. Сандо амбан.

дипломат төлөөлөгч улсын албан ёсны элчин төлөөлөгч
дипломат харилцаа улс төрийн харилцан итгэлцэл, албан харилцаа
дипломат зантай ёсорхог зантай
дипломат бодлого гадаад улс оронтой харилцах улс төрийн бодлого
дипломат харилцаа улс төрийн гэрээ хэлэлцээрийн дагуу харилцах харилцаа