ДИСПЕТЧЕР

Төв байрнаас тээврийн хөдөлгөөн, ажлын явцыг зохицуулагч ажилтан: баазын диспетчер (баазын тээврийн дэлгэрэнгүй...