ДИЦ

Мөнгөлөг агаад тунгалаг цайвар өнгөтэй, халуунд тэсвэртэй төмөрлөг; гэр ахуйн эд зүйл, техникийн эд анги, гоёл дэлгэрэнгүй...

дицийн байван никелийн шар өнгийн давсан талст
дицийн зос никелийн шороон будаг
дицийн хүдэр никель гаргаж авах хүдэр