ДО
/ хөгжим /

Хөгжмийн аяны эрэмбэ, дарааллын үндсэн долоон эгшгийн анхны эгшиг; эл эгшгийн тэмдэглэлийн ноот: до, ре, ми, дэлгэрэнгүй... (хөгжмийн үндсэн долоон эгшиг).