ДОВГОРДОХ

1. Хэтэрхий довгор болох, довгорын учир зохисгүйдэх;


2. Довгор ааш араншин гаргах.