ДОВГОР

1. Овойж, хөтийж гарсан байдал: довгор газар (бяцхан товойсон газар);


2. Биеэ тоож, омгорхох байдал: довгор зан (овгор зан).

довгор газар бяцхан товойсон газар
довгор зан овгор зан