ДИССЕРТАЦИ

Эрдмийн зэрэг горилох зохиол: дэд эрдэмтний диссертаци (дэд эрдэмтний зэрэг горилох эрдэм дэлгэрэнгүй...

дэд эрдэмтний диссертаци дэд эрдэмтний зэрэг горилох эрдэм шинжилгээний ганц сэдэвт бүтээл
докторын диссертаци шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилж бичсэн судалгааны ганц сэдэвт бүтээл