ДИСК

1. Хөнгөн атлетикт хэрэглэдэг хавтгай дугариг; зээрэнцэг;


2. Автомат бууны сумны гэр; дайз;
3. Дууны бичлэг бүхий нимгэн ялтас, пянз;
4. Компьютерийн санамжийг бичлэгээр хадгалж, зөөх ялтас: уян диск (зөөлөн эдээр хийсэн ялтас), хатуу диск (лазер дэлгэрэнгүй...
уян диск зөөлөн эдээр хийсэн ялтас
хатуу диск лазер бичлэгтэй пластик хатуу ялтас