ДИРМААЗ

Дугуй хүрээтэй эсгий малгай: эрэгтэй хүний дирмааз (эрэгтэй хүний дугуй малгай).