ДАШИН

Татлагын бүдүүн олс, даруулга: дашин олс (ачаа татах, баглах зориулалттай бүдүүн олс) - дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр.