ДАЛБИГАРДАХ

Хэтэрхий далбигар болох, далбигарын учир тохиромжгүйдэх.