даарин дээр нь давс нэмэх
хэрэг явдлыг улам хэцүү болгож дэвэргэх гэсэн санаа

Даарь гэж морины нурууны холгосон хэсэг юм. Түүн дээр нь давс нэмэхээр хорсож улам өвдөнө.

Даарьт морь хол явахгүй.

Зочин 2018-12-28 11:28:03