иоджуулсан давс
бамбай өвчнөөс сэргийлэх зорилгоор иодоор баяжуулсан хүнсний давс