даваа давах
давааны оройг өнгөрөх, давааны цаана нь гарах