ДАВАЛЦАХ

1. Харилцан давах;


2. Давахад хамжих - Хамт нангиад газраас бэрхийг туулан давалцаж ирсэн нөхрөө ганцааранг нь яаж явуулах вэ. Б.Ринчен. Заан залуудай.