ДАВАГЧ

1. Даваа давж буй этгээд - Аюулт дөрвөн давааны өндөр нь, аймшиггүй давагч сэтгэлийн баатар нь. дэлгэрэнгүй...


2. Ялан дийлэгч: үгээр давагч (хэлэлцэн маргалдахад үл гартагч);
3. Гэтлэн туулагч: зовлон зүдүүр давагч (зовлон зүдүүрийг тэсэн тэсвэрлэж, сайн сайхныг үзэгч).

үгээр давагч хэлэлцэн маргалдахад үл гартагч
зовлон зүдүүр давагч зовлон зүдүүрийг тэсэн тэсвэрлэж, сайн сайхныг үзэгч