ДАВАГДАШГҮЙ

1. Давах аргагүй;


2. Дийлдэшгүй - Давагдашгүй бэхлэлт байгуулж байлдсан ба тэр уулын өвөрт монгол орос партизан цэргүүд Дөрвөд далай ханы нутгийг цагаантнаас дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.