ДААГИХ II

1. Шуугин шаагих, дуу шуу болох, чимээ гарах - Ерийн усны чимээ даагин шуугих нь сүртэй сонстоно.дэлгэрэнгүй...


2. Хөнгөн хийсвэр загнах, хуугих, дэгдгэнэх: даагих хуугих [хоршоо] (хийсгэлэн хөөрүү явах);
3. Ээрэх, бүгшин уйлах.

даагих хуугих хийсгэлэн хөөрүү явах
Ижил үг:

ДААГИХ I

ДААГИХ III