АЙЛДАГЧ
/ хүндэтгэл /

1. Айлдвар өгүүлэх хүндтэй хүн - Энэ бичгийг айлдагч мэргэд сайдын ухаанд сууж, оюунд орох нь тэр мэт илэрхий дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., ном айлдагч (номын утгыг х‎элэгч, заагч);


2. [шилжсэн] Худал хэлэгч, дэмий чалчигч.