ГУАНЗ II
/ хөгжим /

Лимбэтэй төстэй, үлээж дуугаргах нэгэн зүйл хөгжмийн зэмсэг.

Ижил үг:

ГУАНЗ I