ГУАНЗДАХ I

Гуанзанд орж хооллох.

Ижил үг:

ГУАНЗДАХ II