ГУВАЙ I
/ хуучирсан /

Эмэгтэй хүний зүс байдал үзэсгэлэнтэй сайхан: гувай дагина (гоо дагина), гувай хатан дэлгэрэнгүй...

гувай дагина гоо дагина
гувай хатан гоо хатан
гувай хүүхэн гоо хүүхэн
Ижил үг:

ГУВАЙ II