ГУВАЙХ I

Гоо сайхан, гоо үзэсгэлэнтэй байх.

Ижил үг:

ГУВАЙХ II