ГУВАЙ II
/ ургамал /

Бүдүүн үндэслэг иштэй, олон наст өвс; маш хортой эмийн ургамал, булчин шөрмөс татахад хэрэглэнэ: гувай дэлгэрэнгүй... [ургамал] (Гол гэсэртэн овгийн чимэглэлийн цэцэг, сагс маягийн цагаан, хүрэн баг цэцэг бүхий олон наст таримал өвс; говой цэцэг).

Ижил үг:

ГУВАЙ I