ГУАНЗДАХ II

Гуанз хөгжим тоглох, дуугаргах.

Ижил үг:

ГУАНЗДАХ I