ГУАНЗ I

Хоол ундны зүйлийг бэлтгэн худалдаалах нийтийн хоолны газар - Харин тэнд байшин барилга, дэлгүүр гуанз бэлэн дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., оюутны гуанз (оюутны хоолны газар), сувиллын гуанз (сувиллын хоолны газар), цагаан хоолны гуанз (зөвхөн цагаан хоолоор үйлчилдэг хоолны газар).

оюутны гуанз оюутны хоолны газар
сувиллын гуанз сувиллын хоолны газар
цагаан хоолны гуанз зөвхөн цагаан хоолоор үйлчилдэг хоолны газар
Ижил үг:

ГУАНЗ II