ГАНСРАЛ

Гансрах үйлийн нэр, гутрал, гуньхрал: гансрал гомдол [хоршоо] (гутрал гомдол) - Дотоодод мөн дэлгэрэнгүй... Замлин Сэнчиний намтар оршив., гансрал гутрал [хоршоо] (гуньхрал гутрал), гансрал гуньхрал [хоршоо] (гутрал гуньхрал) - Хожим хойчийн өдөр хүн зоны нүдэнд бүү үзэгдэм дайн дажны гамшиг, гансрал лугаа адил санагднам билээ. Д.Цэдэв. Айргийн амт.

гансрал гомдол гутрал гомдол
гансрал гутрал гуньхрал гутрал
гансрал гуньхрал гутрал гуньхрал