ГАНТАЙ II

1. Ган бүхий, гангийн хувь ихтэй;


2. [шилжсэн] Хатуужилтай, тэсвэртэй: гантай эр (хатуужилтай эр).

Ижил үг:

ГАНТАЙ I