ГАНТАЙ I

Ган гачиг нүүрлэсэн: гантай жил (хур бороогүй жил) - Гантай жилийн нохой омогтой, гайтай жилийн дэлгэрэнгүй... ААЗ., гантай газрын ургамал газар наалдаж ургана, устай газрын ургамал уул давж ургана [зүйр цэцэн үг] (ургамалд усны шим нөлөөг зүйрлэсэн хэллэг), гантай жилийн хурын үүл гарсан доороо замхарна [зүйр цэцэн үг] (хүний хий хоосон сүр бадруулаад өнгөрөх явдлыг зүйрлэсэн хэллэг).

гантай жил хур бороогүй жил
гантай газрын ургамал газар наалдаж ургана, устай газрын ургамал уул давж ургана ургамалд усны шим нөлөөг зүйрлэсэн хэллэг
гантай жилийн хурын үүл гарсан доороо замхарна

хүний хий хоосон сүр бадруулаад өнгөрөх явдлыг зүйрлэсэн хэллэг

Ижил үг:

ГАНТАЙ II