ГАНСРАЛТАЙ

Гансрал ихтэй, гунигтай - Хүнийг санаж мөрөөдөн ганцаардаж, байхад намар шиг гэгэлгэн мөртлөө уяхан, дэлгэрэнгүй... Г. Нямаа. Өртөө буюу дэр мод.