ГАГ
/ зурхай /

Нарны аймгийн хорин найман одны найм дахийн нэр.