ГАГАЙ

Эцгийн эгч ба охин дүү нар: гагай эгч (авга эгч).