ГАГАЛ
/ ургамал /

1. Халуун орны уулын гуу жалга, ой модон дотор ургадаг, мөнх ногоон, олон наст өвс, үр нь арүртэй төстэй, нимгэн дэлгэрэнгүй...


2. Гагалаас гарган авсан хор, хорт эм, үст гагал.