ГАГАДАЙ
/ ургамал /

Хужиртай чийгтэй газар бут бутаар ургадаг, бургасны навчнаас охорхон навчтай, иш нь зэллэж, бут бутаар ургах нэгэн дэлгэрэнгүй...