ГААТАЙ IV

Гаагаар амталсан юм: гаатай бохь (гаа сэнгэнэсэн бохь), гаатай чихэр (гаагаар дэлгэрэнгүй...

гаатай бохь гаа сэнгэнэсэн бохь
гаатай чихэр гаагаар амталсан чихэр
Ижил үг:

ГААТАЙ I

ГААТАЙ II

ГААТАЙ III