ГААНСАРХАГ

1. Гаансаараа гайхуулах дуртай;


2. Олон гаансны цуглуулгатай.