ГААДАЙХ

Өөрийгөө чухал хэрэгтэйд бодох; ихэмсэг зан, байдал гаргах: гаадайж зогсох (ихэмсэг байдал үзүүлэн дэлгэрэнгүй...

гаадайж зогсох ихэмсэг байдал үзүүлэн гэдийх
гаадайж тунирхах өөрийгөө ихэд бодож ихэмсэглэн чавхуурхах, тунирхах