гаадайж тунирхах
өөрийгөө ихэд бодож ихэмсэглэн чавхуурхах, тунирхах