ГААДАМБА I
/ ургамал /
Халуун орны тансаг үнэр бүхий цэцэгтэй мод.
Ижил үг:

ГААДАМБА II