ГААДГАНАХ

Ихэрхэг зан гаргах: гаадганан суух (ихэмсэг байдал гарган суух, ихэмсэг янзтай суух), дэлгэрэнгүй...

гаадганан суух ихэмсэг байдал гарган суух, ихэмсэг янзтай суух
гаадганан явах ихэмсгээр таахалзан явах