ГААЖ I
1. Гаа, гооч;
2. Авхаалж, сэргэлэн, цовоо.
Ижил үг:

ГААЖ II