ГААЖТАЙ

1. Авхаалжтай, сэргэлэн, аатай: гаажтай залуу (аатай сэргэлэн залуу) - Манай найз ч уг нь гаажтай дэлгэрэнгүй... Яриа.,


2. Гоочтой, зөрүүд, тэрсүүд - Ямар гаажтай амьтан бэ? Яриа.