ВААДАН

1. Юм боож орооход зориулсан дөрвөлжин бөс даавуу: вааданд боох (дөрвөлжин бөс даавуунд боох), дэлгэрэнгүй...


2. Майхны үүдэн талын зөрүүлэг хормой: вааданг нь сөхөх (майхны үүдийг нь сөхөх), вааданг нь хаах (майхны үүдийг нь дэлгэрэнгүй...
3. Шүхрийн задарч тэлэгдэх орой;
4. Хөлөг онгоцны дарвуулын бөс.

вааданд боох

дөрвөлжин бөс даавуунд боох

дээлийн ваадан дээл боох бөс даавуу
мод ваадан морь эмээлтэй а. Бүх зүйл бэлэн болсон нь; б. Хөзөр, даалуу тоглоход хожлын бүх мод өөрийн гарт байгаа нь
вааданг нь сөхөх майхны үүдийг нь сөхөх
вааданг нь хаах майхны үүдийг нь хаах