мод ваадан морь эмээлтэй
а. Бүх зүйл бэлэн болсон нь; б. Хөзөр, даалуу тоглоход хожлын бүх мод өөрийн гарт байгаа нь